Snif.Line Dance

Historie

SNIF Linedance historie

Ved Sdr. Nærå Idrætsforenings/SNIF-Hovedforeningens ordinære generalforsamling i Årslev Hallens lille hal  den 6. maj 2002 havde formand Gert Jørgensen bestilt en underholdende fælles-aktivitet til efter generalforsamlingen.  Overraskelsen var, at Svendborg Line Dancers, v/ Adelhardt Holgersen kom sammen med hjælpere. Så fik vi en fin introduktion til Linedance.

Vi blev enige om, at efter sommerferien ville SNIF gerne starte aktiviteten LINEDANCE.
Der var ikke valgt et Linedance-udvalg. Men SNIF-Folkedans var indforstået med, at Linedance gerne måtte starte i Folkedans-regi.

Den første instruktør blev Bent Mortensen, Country Connection Linedance Club, Odense, der sammen med Britta Rasmussen. havde aftalt, at indtil efterårsferien ville de gerne hjælpe SNIF-Linedance godt i gang.

Resultatet var godt. Der var ca. 60 deltagere på begynderholdet. Og det blev aftalt med Bent og Britta, at de fortsatte instruktøropgaven indtil jul. Det var en fin starthjælp.

Gert Jørgensen, aktiv folkedanser, og formand for SNIF-Hovedforening, fungerede som kasserer for Linedance i de første sæsoner, indtil Linedanceudvalget selv kunne overtage kasserer-opgaven.

SNIF-Linedance holdt stiftende generalforsamling torsdag den 6. april 2005.

Samme dato har SNIF-Folkedans generalforsamling. Man aftaler, at musikanlæg m/ højttalere fra Folkedansudvalget overdrages vederlagsfrit til Linedanceudvalget. Ligeledes overdrages den kapital, som Linedance har opsparet i 2002 – 2005, hvor Folkedans-udvalget har hjulpet Linedanceudvalget med at føre Linedance-regnskabet.

SNIF-Folkedans havde flyttet sin aktivitet fra Bøgehøjskolen, Årslev til Søllinge Folkedansere. Antallet af aktive SNIF-Folkedansere var efterhånden temmelig lille. –  SNIF-Folkedanserne var et par år tidligere blevet ’tvunget’ ud af Årslev Forsamlingshus pga. Årslev Kommunes ophør af støtte til Årslev Forsamlingshus’s lokalepriser for foreninger (en aftens leje af forsamlingshuset blev ca. 1.000 kr., umuligt for alm. klubaktivitet!). Alt dette nævnes blot til orientering, - hvorfor Linedance uden problemer fik mulighed for at overtage musikanlæg mv.

Efter SNIF-Linedance’s stiftende generalforsamling har vi indmeldt SNIF-Linedance i DGI-Fyn, Musik & Dans.

Ved Faaborg-Midtfyn Kommune er SNIF-Linedance  registreret som en selvstændig forening, tilknyttet SNIF-Hovedforening.

Vedtægt:  se  www.snif-hovedforening.dk     

Vi har fundet en god balance i vores aktivitet, hvor vi danser til bl.a. countrymusik. I dag danses der ofte til al slags musik, både pop, rock og country.

Vi danser ikke parvis, men på lange rækker.
Linedance indøves trin for trin.
Først når danserne føler sig klar, sættes tempoet i vejret, og mange sekvenser afsluttes med kvarte og halve drejninger og trinene gentages i en ny retning.
Linedance kræver ikke forudgående færdigheder og kendskab.
Linedance er for alle, uanset alder.
Vi får pulsen op

Sjov motion.🙂

Nyeste kommentarer